Công ty chỉ được có một người đai diện pháp luật

Thông tin liên quan đến người đại diện pháp luật cho ai muốn thành lập doanh nghiệp

Người đại diện pháp luật là một lĩnh vực cực kỳ quan trọng trong doanh nghiệp, và khi bạn muốn là người đăng ký thành lập doanh nghiệp nào đó thì bạn chắc chắn phải biết điều này. Vì thế có rất nhiều người đã tìm hiểu thông tin liên quan đến vấn đề người…