Đổi tên doanh nghiệp là một việc cần có đủ thủ tục

Những yếu tố cần phải làm thủ tục khi thay đổi trong hoạt động của doanh nghiệp

Doanh nghiệp nào khi hoạt động cũng có nhiều vấn đề phát sinh, và một trong vấn đề phát sinh quan trọng nhất chính là việc thay đổi các yếu tố đã kê khai ban đầu đối với giấy phép đăng ký kinh doanh. Điều đó làm nảy sinh rất nhiều thắc mắc lần liệu…